Jag är intresserad av att bli normingenjör via Add Gender

Vi använder dina svar för att veta hur vi ska gå vidare i samarbetet med dig

Nr.1
Vad heter du? *


Nr.2
Vilken mejl kan vi nå dig på? *

Nr.3
Vilket telefonnummer kan vi nå dig på?

Nr.4
Finns det någon webbsida där vi kan lära känna dig bättre?

Exempelvis linkedin.


Nr.5
Berätta för oss om varför du vill bli en normingenjör!

Nr.6
Det här är några utvalda punkter ur vår fälthandbok som reglerar normingenjörens förhållningssätt. Ranka dem utifrån vad du tycker verkar mest tilltalande för dig.

Den för dig viktigaste eller mest tilltalande högst upp, sedan i fallande ordning. Berätta mer i nästa fråga hur du tänkte då du rangordnade.

  • Många stannar vid symptomen. Normingenjören spårar problemen till dess källa.
  • Välkomna den ärlighet som öppnar dörren till värderingar. Just där vill normingenjören vara.
  • Förnuftet leder till slutsatsen, men bara hjärtat till förändring.
  • Packa för mål och resultat, men lämna inte nyfikenheten hemma.
  • Arbetet måste få vara lönsamt. Även för normingenjören.
  • I punktinsatsen ligger normingenjörens hävstång.
  • Möt motstånd med öppna armar.
  • Vi är många som är med på resan, låt generositet och samarbete berika din färd.
  • Bekräfta och inkludera mångfalden. Jämlikhet och jämställdhet förverkligar vi tillsammans.
  • Vi hjälper dig att navigera. Men händerna på rodret är dina.

Nr.7
Berätta mer om dina tankar kring normingenjörens förhållningssätt.

Nr.8
Vad vill du att nästa steg ska vara?

Nr.9
Något annat du vill lägga till?